ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το πρόγραμμα SoloPrenuer έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μελέτης που έγινε για την αγορά εργασίας.

2019-01-17

Το πρόγραμμα SoloPrenuer έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μελέτης που έγινε για την αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας της ΕΕ υφίσταται δραματική μεταμόρφωση με εντυπωσιακό υψηλό ποσοστό ανεργίας, ανάγκη για αναβάθμιση και σημαντική στροφή από...