ΟΡΟΛΟΓΙΑ SOLOPRENEUR

ΟΡΟΣ:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η απασχολησιμότητα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στο Γλωσσάρι του Πανεπιστημίου Ικανοτήτων ως ένας συνδυασμός παραγόντων (όπως ειδικές δεξιότητες εργασίας και ηλεκτρονικές δεξιότητες) που επιτρέπουν στα άτομα να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση ή να εργαστούν, στην απασχόληση και την πρόοδο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.