ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ SOLOPRENEUR

Η SOLOPRENEUR επωφελείται από την άμεση συμμετοχή των Συνδεδεμένων Εταίρων.

Η συμμετοχή των συνδεδεμένων εταίρων έχει αποφασιστική σημασία για την αύξηση του αντικτύπου και της αξίας της πρότασης. Τα AP θα προσφέρονται ως ανταμοιβή για τη δέσμευσή τους και τη συμβολή τους, την προβολή τους μέσω όλων των δραστηριοτήτων του έργου (ιδίως στη διάδοση), την έγκαιρη πρόσβαση στα αποτελέσματα των έργων και την αναφορά στην πλατφόρμα OER

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ